PORZĄDEK KSIĄG

Starego Testamentu

Genesis abo Pierwsze
Exodus Księgi Drugie
Leviticus Mojże- Trzecie
Numeri szowe Czwarte
Deuteronomium Piąte

Jozue

Sędziowie

Ruth

Królewskie Pierwsze

Królewskie Wtóre

Królewskie Trzecie

Królewskie Czwarte

Paralipomenon Pierwsze

Paralipomenon Wtóre

Ezdraszowe Pierwsze

Ezdraszowe Wtóre

Esther

Job

Księgi Psalmów

Przypowieści Salomonowe

Ekklesiastes

Pieśń nad Pieśniami

Izajasz Prorok

Jeremiasz

Threny

Ezechiel Prorok

Daniel

Ozeasz

Joel

Amos

Abdyasz

Jonas

Micheasz

Nahum

Habakuk

Sophoniasz

Aggeusz

Zacharyasz

Malachyasz