BIBLIA

TO JEST

KSIĘGI STAREGO I NOWEGO

TESTAMENTU

Z ŁACIŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE

PRZEZ

KS. D. JAKÓBA WUJKA


Dosłowny przedruk
z autentycznéj edycyi Krakowskiéj z. r. 1599,
potwierdzonéj przez S. Stolicę Apostolską i j. w. księdza
Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego.[1]

Z KILKOMA UWAGAMI, W KTÓRYCH SĄ UMIESZCZONE SŁOWA PODŁUG
HEBREJSKIEGO ORYGINAŁU ZMIENIONE.[2]
STARY TESTAMENT ZAWIERA W SOBIE WSZYSTKIE KSIĘGI
HEBREJSKIEGO ORYGINAŁU.[3]


WARSZAWA

BRYTYJSKIE I ZAGRANICZNE TOWARZYSTWO BIBLIJNE

1923

Źródło: http://pl.wikisource.org/wiki/Biblia_Wujka (2014)


  1. W istocie nie jest to przedruk dosłowny, gdyż zabrakło oryginalnych komentarzy Wujka oraz ksiąg deuterokanonicznych.
  2. Edycje Biblii Wujka od XVIII wieku poprawiano pod względem językowym (uwspółcześnianie pisowni, zamiana przestarzałych słów) i czasami doktrynalnym, por. Maria Kossowska: Biblia w języku polskim. T. II. Poznań: Księgarnia św.Wojciecha, 1969, ss. 288-323
  3. Stary Testament opublikowano według kanonu protestanckiego, tzn. bez obecnych w pierwotnej edycji Biblii Wujka ksiąg deuterokanonicznych uznawanych przez katolików